Manuais

by - xaneiro 20, 2023

O Estudio Teatral CasaHamlet ten publicados unha serie de manuais de teatro centrados en aspectos didácticos como: historia, sensibilización corporal, voz ou dobraxe, entre outros. Esta labor foi posible grazas ao patrocinio da Diputación Provincial da Coruña. 

 1. Pensar co corpo (2000), de Manuel Lourenzo. 
 2. A voz do actor (2001), de Santiago Fernández.
 3. O ideario teatral das Irmandades da Fala (2002), de Cilha Lourenço e Carlos Biscainho. 
 4. Memoria da Esfinxe (2002), de Xesús Pisón. 
 5. Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor (2004), de Carlos Biscaínho. 
 6. Guía das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro (2006), de Manuel Lourenzo e Francisco Pillado Mayor. 
 7. Na outra banda da ponte. Materiais para un espectáculo didáctico sobre Manuel Lugrís Freire (2006), de Francisco Pillado Mayor.
 8. Contos Troianos (2007), de Gloria Rico, Isaac Ferreira e Manuel Lourenzo.
 9. Xosé María Álvarez Blázquez: Claro mencer do tempo (2008), de María Pilar García Negro. 
 10. Arredor da dobraxe: algunhas cuestións básicas (2009), de Xerardo Couto.
 11. Teatro Circo. Tres textos (2010), de Cilha Lourenço.
 12. Ferramentas para o diálogo teatral (2011), de Carlos Álvarez-Ossorio. 

You May Also Like

0 comments