PUBLICACIÓNS: MANUAIS

CASAHAMLET publica anualmente un MANUAL DE TEATRO centrado en aspectos didácticos (historia, formación, teatral, pensamento…).

2000. Pensar co corpo de M. Lourenzo.
2001. A voz do actor de Santiago Fernández.
2002. O ideario teatral das Irmandades da Fala de Cilha Lourenço e Carlos Biscainho.
2002. Memoria da Esfinxe de X. Pisón.
2004. Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor de Carlos Biscainho.
2006. Guía das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro de M. Lourenzo e F. Pillado Mayor.
2007. Na outra banda da ponte. Materiais para un espectáculo didáctico sobre Manuel Lugrís Freire de F. Pillado Mayor.
2007. Contos Troianos de Gloria Rico, Isaac Ferreira e M. Lourenzo.