PUBLICACIÓNS: REVISTA

CASAHAMLET publica anualmente unha REVISTA DE TEATRO de carácter monográfico con abundante material teórico, dramatúrxico e documental.

1999. Nº 1: "Especial Hamlet".
2000. Nº 2: "Teatro Galego na Coruña".
2001. Nº 3: "María Casares".
2002. Nº 4: "As paisaxes do drama".
2003. Nº 5: "Monólogos".
2004. Nº 6: "Dramaturgos".
2005. Nº 7: "A cidade".
2006. Nº 8: "Teatro Histórico".

2007. Nº 9: "Amor".

2008. Nº 10: "Teatro fantástico".