ESPECTÁCULOS: NENOS E ADOLESCENTES

1999. O soño das cidades de M. Lourenzo. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2000. O xardín dos contos de M. Lourenzo e Pedro Rubín. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2001. A benfadada historia do coitado Bamboliñas de Xulio González Lorenzo. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2002.
O avión paranoico de M. Lourenzo. Dirección: Cilha Lourenço.
2002. O bosque máxico do xabarín de M. Lourenzo. Dirección: Santi Fernández.
2003. O xardín das pernas roubadas de Xoán Carlos Mexuto. Dirección: Xabier Ramilo.
2003. O segredo da illa Troneira de M. Lourenzo. Dirección: Santi Fernández.
2004. Sala de espera, unha adaptación do texto de Xosé Vázquez Pintor. Dirección: Chus Álvarez.
2005. Mamasiña, que medo de Chus Pereiro. Dirección: Chus Álvarez.
2005. Actores, a partir de textos de Osvaldo Dragún. Dirección: Gloria Rico.
2006. O aparello trocatempos de Euloxio R. Ruibal. Dirección: Chus Álvarez.
2006. Animaliños de Roberto Vidal Bolaño. Dirección: Gloria Rico.
2007. O principiño de Antoine de Saint-Exupéry. Dirección: Gloria Rico.
2007. De viaxes e desexos de Chus Álvarez sobre textos de Euloxio R. Ruibal. Dirección: Chus Álvarez.