CURSOS: ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEATRO

Alén disto, CASAHAMLET continuará a dirixir as ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEATRO DE CULLEREDO E BETANZOS. Antonio López Rico, Santiago Fernández e Manuel Lourenzo impartirán as aulas.

Desde os seus comezos, o Estudio de Teatro ten atendido a demanda dos concellos no tocante á formación teatral, establecendo con algúns deles unha relación contractual para actividades didácticas aos fins de semana (aulas, representacións, intercambios con outros concellos etc.).