AULAS ABERTAS

No Estudio Teatral CASAHAMLET organízanse cada trimestre as AULAS ABERTAS, mostras públicas dos traballos realizados polos alumnos durante o curso.
0
AULAS ABERTAS (en construción).