CASAHAMLET


O Estudio Teatral CASAHAMLET foi fundado na Coruña en 1998 por Manuel Lourenzo e Santiago Fernández, tomando como obxectivo a formación continuada de actores.

Todas as actividades do Estudio Teatral CASAHAMLET, que irán aparecendo na "Axenda" deste blog, son posíbeis grazas ao patrocinio da Deputación da Coruña.

CURSOS: ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEATRO

Alén disto, CASAHAMLET continuará a dirixir as ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEATRO DE CULLEREDO E BETANZOS. Antonio López Rico, Santiago Fernández e Manuel Lourenzo impartirán as aulas.

Desde os seus comezos, o Estudio de Teatro ten atendido a demanda dos concellos no tocante á formación teatral, establecendo con algúns deles unha relación contractual para actividades didácticas aos fins de semana (aulas, representacións, intercambios con outros concellos etc.).

CURSOS: NENOS E ADOLESCENTES

Aos sábados haberá tamén dous CURSOS PARA NENOS E ADOLESCENTES, a cargo de Chus Álvarez e Gloria Rico.

O curso A, para cativos de 6 a 12 anos, terá lugar de 10 a 12 h; o curso B, para rapaces de 12 a 16 anos, de 12 a 14 h.
Nestes cursos traballaranse a Expresión oral e corporal, a Improvisación e a Interpretación e levarase a cabo a posta en escena dun espectáculo por curso.

CURSOS: ESTUDIO TEATRAL CASAHAMLET

O CURSO ACADÉMICO 2007-2008 organizarase en aulas de luns a xoves de 17 a 19 h. Impartiranse as seguintes materias: Sensibilización, Enerxías, Ritmo, Ortofonía, Dicción, Expresión Oral, Improvisación, Interpretación e Prácticas.

Por outra banda, celebraranse CURSOS ESPECIAIS de Danza, Comedia dell’Arte, Teoría teatral e Monólogos e prepararanse as probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galiza.

Neste ano académico os profesores serán Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Mª Inés Cuadrado e Carlos Álvarez-Ossorio.

ESPECTÁCULOS: COMPAÑÍA TEATRAL CASAHAMLET

CASAHAMLET mantén unha COMPAÑÍA TEATRAL de carácter profesional, cuxa área de actuación abranxe, até o de hoxe, Galiza, España, Portugal e Francia.
Entre os autores representados podemos destacar nomes como Chus Pato, Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, Manuel Lourenzo, William Shakespeare, Heiner Müller, Eduardo Pondal, Xesús Pisón…
1998. Plenilunio. O universo poético de Chus Pato, recital-concerto. Dirección: Manuel Lourenzo e Santiago Fernández.
1999. A doncela guerreira de Rafael Dieste. Dramaturxia e dirección: Casahamlet.
1999. A velada de Londres de M. Lourenzo. Dirección: M. Lourenzo.
2000. A estrela e o vento de varios autores, recital concerto. Dirección: Santiago Fernández.
2000. Fillos do vento, a partir de textos de Castelao e Cunqueiro. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo.
2000. Petit récital de poésie médiévale et romantique galicienne/Petit concert de musique traditionelle galicienne et brétonne de varios autores. Dirección: M. Lourenzo.
2000. Últimas faíscas de setembro de M. Lourenzo (Premio de Teatro “Rafael Dieste” da Deputación da Coruña, 1999). Dirección: M. Lourenzo.
2001. Hamlet e familia, a partir de textos de Cunqueiro, Shakespeare e Heiner Müller. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo.
2002. Escuro enigma eu son, recital-concerto a partir de poemas de Eduardo Pondal. Dirección: M. Lourenzo.
2002. Animal vacío de X. Pisón. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo.
2003. Liturxia de Tebas de M. Lourenzo. Dirección: M. Lourenzo.
2003. Medea en Corinto de Luz Pozo Garza, lectura dramatizada. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2004. Primeiro foi o mar de varios autores, recital-concerto. Dirección: Santiago Fernández.
2004. Lionel. O malestar do benestar de M. Lourenzo. Dirección: Santiago Fernández.

2005. Lonxe versos galegos de Lorenzo Varela, recital-concerto. Dirección: M. Lourenzo.
2006. O cuarto do Príncipe de varios autores. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2006. Da outra banda da ponte de F. Pillado Mayor sobre M. Lugrís Freire. Dirección: M. Lourenzo.
2006. Contos Troianos de M. Lourenzo. Dirección: M. Lourenzo.
2007. Lobos de mentira de M. Lourenzo. Dirección: Paulo Serantes.

2007. Un anxo chamado luz sobre textos de varios autores. Homenaxe a Xosé Anxo Fernández Roca. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo.

2008. Remoldiño vai á feira de M. Lourenzo, sobre o conto de Xoán R. Cuba. Dirección: Paulo Serantes.
2008. Quen pudera convosco voar, a partir de poemas de Manuel Curros Enríquez. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2008. Claro mencer do tempo, a partir do libro Xosé María Álvarez Blázquez: unha vida entregada á cultura galega, de Mª Pilar García Negro. Recital-concerto. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2009. Darwin: Encontro na Domus de M. Lourenzo. Dirección: M. Lourenzo.
2009. Ratiña linda de M. Lourenzo, a partir dun conto de Bernardino Graña. Dirección: Santiago Fernández.
2009. Nocturno Poe/O Cuarto de Ofelia de Edgar A. Poe e Xesús Pisón.
Dirección: Santiago Fernández, M. Lourenzo.
2009. Darwin: Encontro no xardín de M. Lourenzo. Dirección: M. Lourenzo.
2010. As formigas de M. Lourenzo, inspirada nun conto de Jacobo Fernández Serrano. Dirección: Santiago Fernández.
2010. Ao raso coas lebres, recital-concerto a partir de poemas de Rosalía de Castro. Dirección: M. Lourenzo.
2010. Poemas de Luís Seoane, escolma-recital. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2011. Fidalgo textos de R. Otero Pedrayo. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo.
2011. Se non queres casar, o mesmo dá. Teatro e poesía de Álvaro Cunqueiro. Dirección: M. Lourenzo.Alén dos espectáculos da Compañía, CASAHAMLET vén realizando desde o inicio da súa andaina unha serie de montaxes de carácter académico, cos alunmos dos diferentes cursos (Estudio Casahamlet).


ESPECTÁCULOS: ESTUDIO TEATRAL CASAHAMLET

2000. O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca de Cunqueiro, lectura dramatizada. Dirección: Santiago Fernández.
2000. A noite vai coma un río de Cunqueiro, lectura dramatizada. Dirección: M. Lourenzo.
2000. A pousadeira de Carlo Goldoni, lectura dramatizada. Dirección: Xavier Castiñeira.
2000. Orestíada, a partir de textos de Esquilo. Dramaturxia e dirección: Theodor Smeu Stermin.
2001. O circo da medianoite de M. Lourenzo, lectura dramatizada. Dirección: M. Lourenzo.
2001. O can, o libro e o espello. Misterio charentés de M. Lourenzo, X. Pisón e Miguel Anxo Fernán-Vello. Dirección: M. Lourenzo.
2002. Viva Peter Pan de X. Pisón, lectura pública. Dirección: Paulo Serantes.
2005. Por favor, abran as cortinas, a partir de textos de Cunqueiro, Sarah Kane e Thomas Bernhard. Dramaturxia e dirección: M. Lourenzo
2006. O cuarto do príncipe de varios autores. Dirección; M. Lourenzo e Santiago Fernández, coa colaboración de Paulo Serantes e Xabier Ramilo.
2006. Neve de papel, versión galega de Hanjo de Yukio Mishima. Dirección: M. Lourenzo
2007. Un anxo chamado luz, sobre textos de varios autores. Homenaxe ao profesor Xosé Anxo Fernández Roca. Dirección: M. Lourenzo.
2007. Feitizos de San Xoán de varios autores. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.

ESPECTÁCULOS: NENOS E ADOLESCENTES

1999. O soño das cidades de M. Lourenzo. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2000. O xardín dos contos de M. Lourenzo e Pedro Rubín. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2001. A benfadada historia do coitado Bamboliñas de Xulio González Lorenzo. Dirección: Cilha Lourenço e Santi Fernández.
2002.
O avión paranoico de M. Lourenzo. Dirección: Cilha Lourenço.
2002. O bosque máxico do xabarín de M. Lourenzo. Dirección: Santi Fernández.
2003. O xardín das pernas roubadas de Xoán Carlos Mexuto. Dirección: Xabier Ramilo.
2003. O segredo da illa Troneira de M. Lourenzo. Dirección: Santi Fernández.
2004. Sala de espera, unha adaptación do texto de Xosé Vázquez Pintor. Dirección: Chus Álvarez.
2005. Mamasiña, que medo de Chus Pereiro. Dirección: Chus Álvarez.
2005. Actores, a partir de textos de Osvaldo Dragún. Dirección: Gloria Rico.
2006. O aparello trocatempos de Euloxio R. Ruibal. Dirección: Chus Álvarez.
2006. Animaliños de Roberto Vidal Bolaño. Dirección: Gloria Rico.
2007. O principiño de Antoine de Saint-Exupéry. Dirección: Gloria Rico.
2007. De viaxes e desexos de Chus Álvarez sobre textos de Euloxio R. Ruibal. Dirección: Chus Álvarez.

ESPECTÁCULOS: ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEATRO

2004. A doncela guerreira de Rafael Dieste, coa EMT de Betanzos. Dirección: M. Lourenzo e Paulo Serantes.
2004. Amor, amigo, recital de poesía medieval,
coa EMT de Betanzos. Dirección: Santiago Fernández.
2005. A estación do vento, a partir de textos de Cunqueiro
, coa EMT de Culleredo. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2005. Inverno de alcoviteiras de Gil Vicente, coa EMT de Betanzos. Dirección: Paulo Serantes.
2006. Unha fiestra aberta de varios autores, coa EMT de Miño. Dirección: Santiago Fernández.
2006. Lilí Cuartel de M. Lourenzo e outros, coa EMT de Culleredo. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2006. Próxima estación, Cunqueiro, sobre contos de Cunqueiro, coa EMT de Betanzos. Dramaturxia e dirección: Paulo Serantes.
2007: Transilvania de M. Lourenzo, coa EMT de Culleredo. Dirección: M. Lourenzo e Santiago Fernández.
2007: Amor enfermo, a partir de textos de Joan Cavallé, coa EMT de Betanzos. Dirección: Paulo Serantes.

PUBLICACIÓNS: REVISTA

CASAHAMLET publica anualmente unha REVISTA DE TEATRO de carácter monográfico con abundante material teórico, dramatúrxico e documental.

1999. Nº 1: "Especial Hamlet".
2000. Nº 2: "Teatro Galego na Coruña".
2001. Nº 3: "María Casares".
2002. Nº 4: "As paisaxes do drama".
2003. Nº 5: "Monólogos".
2004. Nº 6: "Dramaturgos".
2005. Nº 7: "A cidade".
2006. Nº 8: "Teatro Histórico".

2007. Nº 9: "Amor".

2008. Nº 10: "Teatro fantástico".

FOROS TEATRAIS

No Estudio Teatral CASAHAMLET organízanse mensualmente os FOROS TEATRAIS (conferencias, mesas redondas, presentacións de libros e espectáculos etc.).
0
FOROS TEATRAIS (en construción)
0
2002
0
-1. O ideario teatral das Irmandades da Fala. Presentación do libro homónimo de Cilha Lourenço e Carlos Biscainho; participantes: os autores, M. Lourenzo e Xosé Manuel Sánchez Rei. Lectura dramatizada de No íntimo de Xacobe Casal, con Xabier Ramilo como actor e C. Biscainho como director.
-2. O teatro de Isaac Ferreira. Presentación de Sagrada Familia, Caderno de Teatro nº 11 (2ª época), a cargo de M. Lourenzo. Debate Escrita teatral e relevo xeracional con M. Lourenzo, X. Pisón, Santiago Fernández e I. Ferreira. Lectura de Soldado morto con reloxo, Sagrada Familia, A terraza, A avoa, Soldade de chumbo non quere seguir firme, O forno de Gretel e Os baños de Diana.
-3. Os inicios do teatro na Coruña. Conferencia de F. Pillado Mayor; presentación: M. Lourenzo. Debate con F. Pillado Mayor, Santiago Fernández e M. Lourenzo.
0
2003
0
-4. O Mariscal. Lectura dramatizada da peza de R. Cabanillas e A. Vilar Ponte; adaptación e dirección de Santiago Fernández; composición musical e execución de Brandam.
-5. Ancora Produccións. Presentación da reportaxe Footing de ANCORA PRODUCCIÓNS sobre a obra de Gustavo Pernas, coa participación do autor e de Ánxela G. Abalo; presentación: M. Lourenzo. Lectura dramatizada dunha escena de Fábula, de G. Pernas.
-6. Introdución ao estudo da interpretación. Conferencia de C. Biscainho, presentada por M. Lourenzo.
-7. A miña experiencia portuguesa. Conferencia de Pablo Rodríguez, presentada por M. Lourenzo.
-8. O teatro do presente e do futuro. Participantes: X. C. Mexuto, G. Pernas, X. Pisón; coordinación: Gloria Rico.
-9. Escuro enigma eu son. Recital-concerto da CT CASAHAMLET.
-10. Festas parateatrais galegas. Conferencia de Felipe Senén Arias, presentada por Santiago Fernández.
-11. As series galegas de televisión. Participantes: Xosé Coira, Chema Gagino e Xosé Cermeño; presentación: M. Lourenzo.
0
2004
0
-12. A miña experiencia teatral e televisiva. Conferencia de Tuto Vázquez, presentada por M. Lourenzo e Santiago Fernández.
-13. Liturxia de Tebas. Representación da CT CASAHAMLET; presentación: Santiago Fernández.
-14. Monoloxías. Monólogos na obra de Álvaro Cunqueiro. Representación de textos de P. Pavis e Cunqueiro por alumnos de CASAHAMLET; presentación e dirección: P. Serantes.
-15. Unha serie de televisión por dentro. Mesa redonda con Sandra Montes e Nunci Valcárcel, coa coordinación de M. Lourenzo.
-16. As traducións de Shakespeare ao galego. Conferencia de Miguel Pérez Romero, presentada por M. Lourenzo.
-17. María Castaña. Unha revolta popular. Lectura dramatizada da peza de Emilio Álvarez Giménez polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA CASAHAMLET; presentación e dirección: Manuel Lourenzo.
-18. Primeiro foi o mar. Recital-concerto da CT CASAHAMLET.
-19. Confesións dun practicante (teatro e televisión do punto de vista do escritor). Conferencia de Raúl Dans, presentada por M. Lourenzo.
0
2005
0
-20. A dobraxe galega. Conferencia de Xerardo Couto, presentada por Santiago Fernández.
-21. Galiza. Cinema e audiovisual. Conferencia de Miguel Castelo, presentada por M. Lourenzo.
-22. A música aplicada ao texto. Conferencia de Juan Durán, presentada por Miguel Anxo Fernán-Vello.
-23. A sentencia dourada. Lectura dramatizada do texto de Lord Dunsany en versión de Cunqueiro, polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA CASAHAMLET; dirección: Santiago Fernández.
-24. O meu teatro infantil. Conferencia de Heidi Kühn-Bode, presentada por M. Lourenzo. Lectura dramatizada de Os mundiños de H. Kühn-Bode, en dirección da autora, polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA DE CASAHAMLET.
-25. A escrita teatral en Portugal. Conferencia de Zé Paredes, presentada por M. Lourenzo.
-26. Lonxe. Recital-concerto sobre poemas de Lorenzo Varela, pola CT CASAHAMLET; dirección: M. Lourenzo.
-27. Presentación dos Cadernos de Teatro de Laiovento nº 1, 2 e 3 por F. Pillado Mayor; presentación do acto: M. Lourenzo; mesa redonda: F. Pillado Mayor, M. Lourenzo, Jacobo Paz e X. Pisón. Lecturas dramatizadas de Camiñar polo arame cunha lata de cervexa de M. Lourenzo, Elevador de Jacobo Paz, Cóxegas de X. Pisón e O cuarto de Ofelia de M. Lourenzo; dirección: M. Lourenzo.
0
2006
0
-28. O glaciar. Lectura dramatizada do texto de Lourenzo, en dirección do autor, pola CT CASAHAMLET; introdución: Henrique Rabuñal.
-29. O teatro e o audiovisual. O papel do actor. Coloquio con Fernando Morán, presentado por Santiago Fernández.
-30. Da outra banda da ponte. Lectura dramatizada do texto de F. Pillado Mayor, pola CT CASAHAMLET.
-31. Guía das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro. Presentación do Manual a cargo de M. Lourenzo e F. Pillado Mayor. Lectura, por parte de Santiago Fernández e alumnos do Estudio, de Xan, o bon conspirador, Romeo e Xulieta, famosos namorados, dúas escenas de A perdiz que fala, Palabras de víspera e un poema inédito.
-32. Edipo de Manuel María. Lectura dramatizada polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA DE CASAHAMLET; introdución de Henrique Rabuñal , presentación de M. Lourenzo e Santiago Fernández e dirección de Santiago Fernández.
-33. Eclipses. Presentación do libro de M. Lourenzo; mesa redonda: Santiago Fernández, Miguel Martín, F. Pillado Mayor, C. Biscainho, M. Lourenzo, Diana Sieira, Xabier Ramilo. Lectura de escenas do libro.
-34. Palabras de víspera. Lectura dramatizada do texto de Cunqueiro polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA DE CASAHAMLET; introdución de H. Rabuñal e presentación e dirección de M. Lourenzo.
-35. A fonte do bidueiro de Isaac Ferreira. Presentación do Caderno de Teatro Laiovento nº 4 a cargo de F. Pillado Mayor. Lectura dramatizada de A fonte do bidueiro e A flor polo GRUPO DE LECTURA DRAMÁTICA DE CASAHAMLET; presentación de Pablo Rodríguez e dirección de M. Lourenzo, coa intervención de Isaac Ferreira.

2007

-36. Teatro e adolescentes. Conferencia de Antón Lamapereira López, presentada por M. Lourenzo.
-37. Monólogos, soliloquios e unipersoais. Conferencia de Carlos Álvarez Ossorio, presentada por M. Lourenzo.
-38. O teatro en Laiovento. Conferencia de F. Pillado Mayor, presentada por X. Pisón.
-39. A Pinguela.Teatro Escolar para ler e representar. Conferencia de Xosé Luna, presentada por Santiago Fernández.
-40. O ritmo no teatro. Conferencia de Afonso Becerra de Becerreá, presentada por M. Lourenzo.
-41. As marxes no teatro. Mesa redonda coa participación de Gloria Rico, Vicente Montoto e Xesús Pisón.
-42. A boneca de trapo. Presentación da obra de Xoán Carlos Mexuto, interpretada e dirixida polo autor.
-43. Presentación da Revista Casahamlet nº 9 e o Manual "Contos Troianos". Mesa redonda coa participación de Gloria Rico, Isaac Ferreira e Manuel Lourenzo.
-44. Presentación do libro Eléctricas de Manuel Lourenzo. Mesa redonda coa presenza do autor e do dramaturgo Rubén Ruibal. Lectura dramatizada da peza, dirixida por Santiago Fernández. Sinatura de exemplares.
0
2008
0
-Nova dramaturxia. Presentación dos autores Antonio López Rico e Xosé Manuel García. Lecturas dramatizadas e coloquio.

PUBLICACIÓNS: MANUAIS

CASAHAMLET publica anualmente un MANUAL DE TEATRO centrado en aspectos didácticos (historia, formación, teatral, pensamento…).

2000. Pensar co corpo de M. Lourenzo.
2001. A voz do actor de Santiago Fernández.
2002. O ideario teatral das Irmandades da Fala de Cilha Lourenço e Carlos Biscainho.
2002. Memoria da Esfinxe de X. Pisón.
2004. Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da preparación do actor de Carlos Biscainho.
2006. Guía das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro de M. Lourenzo e F. Pillado Mayor.
2007. Na outra banda da ponte. Materiais para un espectáculo didáctico sobre Manuel Lugrís Freire de F. Pillado Mayor.
2007. Contos Troianos de Gloria Rico, Isaac Ferreira e M. Lourenzo.

AULAS ABERTAS

No Estudio Teatral CASAHAMLET organízanse cada trimestre as AULAS ABERTAS, mostras públicas dos traballos realizados polos alumnos durante o curso.
0
AULAS ABERTAS (en construción).