PROGRAMA 2009-2010

1. CURSOS

1.1. Académico

De luns a xoves, de 19,00 a 21,00 h.
Materias: expresión corporal e oral, improvisación, interpretación, prácticas.
Probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática.
Profesores: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo, Silvana Couñago, Carlos Álvarez-Ossorio, Quico Cadaval.

1.2. Infantil e Xuvenil

Grupo A (6 a 12 anos): Sábados, de 10,00 a 12,00 h.
Grupo B (12 a 16 anos): Sábados, de 12,00 a 14,00 h.
Materias: expresión corporal e oral, improvisación, interpretación, posta en escena dun espectáculo.
Profesoras: Chus Álvarez (Grupo A), Gloria Rico (Grupo B).


2. SEMINARIO DE TEATRO PARA MONITORES

Profesores: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo, Carlos Álvarez-Ossorio

3. ACTOS PÚBLICOS

AULAS ABERTAS. Mostras de traballos realizados polos alumnos ao longo do curso.
FOROS TEATRAIS. De periodicidade mensual: conferencias, mesas redondas, lecturas dramatizadas, presentacións de libros, espectáculos, etc.

4. PUBLICACIÓNS

Revista Casahamlet, nº 12: PERSONAXES.
Manual de Teatro, nº 11: TEXTOS INÉDITOS DE TEATRO CIRCO.


5. ESPECTÁCULOS

AS FORMIGAS, de M. Lourenzo/Jacobo Fernández.
FIDALGO, de R. Otero Pedrayo.

Continúan en programación:

LIONEL, de M. Lourenzo.
ESCURO ENIGMA EU SON, de E. Pondal.
QUEN PUDERA CONVOSCO VOAR, de M. Curros Enríquez.
NOCTURNO POE, de E. Allan Poe/Xesús Pisón.
RATIÑA LINDA, de M. Lourenzo/Bernardino Graña.
REMOLDIÑO VAI Á FEIRA, de M.L./Xoán R. Cuba.

Director da revista: Isaac Ferreira
Deseño: Miguelanxo Varela
Arquivo e documentación: Isaac Ferreira
Xestión: Montserrat Modia

Dirección do Estudio: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo